Pravidlá spracovania osobných údajov, ich ochrany a používania cookies a
stránok PreDeveloperov.sk

Informácie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie

Spoločnosť Broker Consutling, a.s., IČO: 36651419, Pribinova 25, 811 09 Bratislava zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 4675/B (ďalej len „BC“) je prevádzkovateľom stránok predeveloperov.sk (ďalej len „internetové stránky“). BC ako prevádzkovateľ osobných údajov rešpektuje právo na ochranu súkromia a osobných údajov osôb, ktoré internetové stránky navštívia, profily na sociálnych sieťach alebo nás kontaktujú prostredníctvom nich alebo telefonicky či e-mailom (ďalej len „užívateľ“ alebo „návštevník“ alebo „Vy“). Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 679/2016 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom tohto dokumentu s názvom Informácie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie (ďalej len „Informácie o cookie“) je informovať Vás o tom, akým spôsobom budeme spracovávať Vaše osobné údaje, najmä o ich kategorizácii, rozsahu a účele spracovania  a osobách, ktorým môžeme Vaše osobné údaje oodovzdávaťa súboroch cookie.

Čo sú osobné údaje?
Osobné údaje sú údaje, týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, napr. meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo či IP adresa.

Aké osobné údaje získáváme a ako ich využíváme?
BC získava len také osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete alebo ktoré získame prostredníctvom našich internetových stránok či sociálnych sietí alebo v rámci našej komunikácie s Vami.

Kategórie Osobných údajov, ktoré spracúvame môžu byť:

a)    Identifikačné a adresné údaje (meno, priezvisko, titul, adresa)
b)    Kontaktné údaje (telefón, e-mail)
c)     Údaje v elektronickej forme (napr. IP adresa,  typ prehliadača)
d)    Ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré spracúvame v súvislosti so sprostredkovanými službami alebo produktmi.

Vaše osobné údaje môžeme použiť pre nasledovné účely:

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov Vám však nemôžeme poskytnúť požadované služby alebo reagovať na Vaše žiadosti a pripomienky (vôbec alebo v požadovanej kvalite). V prípade spracovania osobných údajov na základe Vášho rozhodnutia ste oprávnený poskytnutie súhlasu odmietnuť alebo už udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

Zásady používania súborov cookie
Aby naše internetové stránky mohli správne fungovať a správne sa graficky zobrazovať, potrebujeme zbierať tzv. technické cookie, pričom tieto nie je možné vypnúť. Tento druh cookie je nutný a na rozdiel od iných druhov cookie k týmto nepotrebujeme Váš súhlas. Technické cookie používáme vo všeobecnosti na prevádzkovanie našich internetových stránok, pre identifikáciu a riešenie problémov či na poskytnutie požadovanej služby. Tieto cookie môžete zablokovať v nastaveniach vášho prehliadača, avšak potom sa Vám naše internetové stránky nebudú zobrazovať v správnom formáte a nebudú správne fungovať.

Analytické cookie
Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať využívanie našich internetových stránok, merať návštevnosť, a získavať ďalšie informácie o prevázdke internetových stránok. Cieľom je zlepšovať výkonnosť našich internetových stránok tak, aby boli čo najviac užívateľsky vhodné. Anonymne zbierajú a poskytujú informácie. Analytické cookie budú využívané len v prípade, ak udelíte Váš súhlas.

Reklamné cookie:
Tieto súbory cookie umožňujú zobrazovať reklamu na základe Vašich preferencií. Využívame ich najmä preto, aby sme vytvorili profil vašich záujmov a mohli sa vám zobrazovať relevantné reklamy. Reklamné cookie budú využívane len v prípade, ak udelíte Váš súhlas. Ak nebudete s používaním týchto súborov cookie súhlasiť, bude Vám na internete reklama naďalej zobrazovaná, avšak zobrazené reklamy nebudú reflektovať Vaše záujmy a skôr navštívené stránky.

Informácie o nastavení ukladania súborov cookie vo Vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača alebo v nápovede Vášho prehliadača (napr. pri najpoužívanejších prehliadačoch tu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera).

Cookie
Návštevou nášho webu vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby internetové stránky umiestnili tento typ cookie na Vaše zariadenie Žiadne cookie pod kontrolou internetových stránok nebudú na Vaše zariadenie umiestnené bez Vášho súhlasu. Vo Vašom prehliadači si môžete zvoliť také nastavenie, ktoré umožní stiahnutie cookie len po vyzvaní k súhlasu. Ak si prajete umožniť stiahnutie len cookie od internetových stránok, ale už nie cookie od našich partnerov alebo dodávateľov, môžete vo Vašom prehliadači aktivovať "blokovanie cookie tretích strán". Všeobecne sa pri použití funkcie Pomoc z menu Vášho prehliadača zobrazí návod, ako odmietnuť nové cookie a ako deaktivovať už prijaté. Podrobný návod, ako odstrániť cookie uvádzame nižšie.

Tabuľka č. 1

Odkazy
Na našom webe sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky tretích strán, pričom podotýkame, že podmienky tohto Globálneho vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa na externé stránky nevzťahujú. Pokiaľ Vás zaujíma, ako niektorá tretia strana nakladá s Vašimi osobnými údajmi, bude nutné si vyžiadať jej vlastné Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Používanie cookie
Nasledujúce zásady obsahujú informácie o tom, ako internetové stránky používajú súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookie“).

Internetové stránky používajú cookie najmä pre zlepšenie užívateľského komfortu návštevníkov a užívateľov a pre anonymný zber štatistických dát o používaní webstránky. Cookie sú miniatúrne súbory, zložené z reťazca písmen a číslic, ktoré server uloží do priečinka pre súbory vášho prehliadača, pri vstupe na internetovú stránku, alebo počas používania internetovej stránky využívajúcej túto technológiu.

Ako to funguje
Pri ďalšej návšteve webstránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač, nemôžu nám umožniť prístup na Váš pevný disk ani nemôžu nijakým spôsobom umožniť ovládanie Vášho počítača.

Využitie cookie
Súbory cookie používame najmä na nasledovné účely: 

-  umožnenie pohybu návštevníka resp. užívateľa stránok po stránkach a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí internetových stránok, 
-  anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívateľa stránok používajú stránky, ako napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie, koľko času strávi návštevník prezeraním stránky a pod. Tieto „cookie“ sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok,
-  anonymné zhromažďovanie technických informácií o zariadení, z ktorého je stránka navštevovaná, ako napr. informácie o type a verzii prehliadača, type a verzii operačného systému, type a verzii zariadenia z ktorého je stránka navštevovaná apod. Tieto informácie slúžia najmä na zlepšenie užívateľské komfortu a vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok,
-  uchovávanie údajov o voľbách, výberoch a nastaveniach stránky uskutočnených návštevníkmi a užívateľmi stránok.

Súhlas s používaním cookie
Používaním týchto webstránok udeľuje návštevník internetových stránok súhlas s používaním cookie. Za súhlas sa považuje aj aktivácia cookie prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača. Cookie na tejto stránke môžete kedykoľvek deaktivovať. Prosím zoberte na vedomie, že deaktivovaním cookie môže byť funkčnosť stránky obmedzená. Inštrukcie na zmenu nastavenia cookie nájdete v tabuľke č. 1.

Widgety sociálnych sietí a iných aplikácií
Na našich internetových stránkach môžeme využívať widgety sociálnych sietí (napr. Facebook, Twitter, Google +), služby RSS, Google Maps a iných aplikácií. Tieto aplikácie môžu zbierať a využívať informácie o Vašom využívaní našich stránok. Akékoľvek osobné informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom týchto aplikácií, môžu byť využívané poskytovateľmi týchto služieb. Spracovanie týchto údajov sa riadi podmienkami poskytovateľov daných aplikácií. BC nemá kontrolu ani nenesie žiadnu zodpovednosť za rozsah, spôsob a účel spracovania údajov zo strany poskytovateľov týchto aplikácií.

Odovzdávanie osobných údajov
Pokiaľ služby alebo produkty, o ktoré ste nás požiadali, poskytuje odlišná osoba od BC, môžeme takémuto poskytovateľovi služieb alebo produktov odovzdať Vaše osobné údaje. Účelom odovzdania Vašich osobných údajov je poskytnutie dopytovanej služby alebo produktu. Poskytovateľ služieb alebo produktov bude Vaše osobné údaje spracovávať nezávisle od BC ako samostatný prevádzkovateľ.

Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu odovzdané sprostredkovateľovi, s ktorým BC uzatvorila zmluvu o spracovaní osobných údajov. Na základe oprávneného záujmu BC môžu byť Vaše osobné údaje zdieľané v rámci skupiny BC pre vnútorné administratívne účely.

BC môže ďalej Vaše osobné údaje poskytnúť orgánu verejnej moci (napr. polícia, súdy) a to v rozsahu a za podmienok všeobecne stanovených právnymi predpismi. Títo príjemcovia budú Vaše osobné údaje spracovávať nezávisle od nás.

Sú Vaše osobné údaje odovzdávané mimo EÚ resp. EHP?
Vaše osobné údaje nie sú spracovávané mimo územia Európskej únie (EÚ) ani Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Pokiaľ však niektorý z príjemcov Vašich osobných údajov spracováva osobné údaje v krajine mimo EÚ, EHP, môžeme Vaše osobné údaje odovzdávať aj do takejto tretej krajiny. V takom prípade zabezpečíme, aby Vaše osobné údaje boli odovzdané tak, aby boli dodržané príslušné záruky (napr. uzatvorenie štandardných doložiek s príjemcom osobných údajov).

Získavanie a spracovávanie osobných údajov detí
Pokiaľ máte menej ako 16 rokov a chcete nám prostredníctvom našich internetových stránok udeliť súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (napr. prihlásenie k odberu nášho newslettera), požiadajte prosím Vašich rodičov, opatrovníkov, či iného zákonného zástupcu o schválení takéhoto kroku a to pred tým, než nám poskytnete nejaké osobné údaje. Bez takéhoto schválenia nie ste oprávnený nám Vaše osobné údaje poskytnúť.

Zabezpečenie a doba uchovávania osobných údajov
Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, náhodnej strate, zničeniu a poškodeniu, používame prísne fyzické, elektronické a administratívne bezpečnostné opatrenia.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na ich účel pre spracovanie a potom na obdobie vyžadované zákonom. Osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu budeme spracovávať len do doby, pokým tento súhlas odvoláte.

Používame nasledujúce kritériá pre stanovenie doby spracovania osobných údajov:

a. v prípade spracovania osobných údajov na základe právneho titulu plnenia zmluvy (resp. z dôvodu vykonania príslušných krokov na Vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy) budeme Vaše osobné údaje spracovávať po dobu trvania príslušného zmluvného vzťahu medzi Vami a nami;

b. v prípade spracovania osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov budeme Vaše osobné údaje spracovávať po dobu trvania nášho príslušného oprávněného  záujmu. Za účelom ochrany našich práv budeme napr. spracovávať Vaše osobné údaje aj po zániku záväzkov z uzavretej zmluvy, a to do konca 5. kalendárneho roku po takom zániku záväzku. V prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom budú riešené naše práva či povinnosti voči Vám, však spracovanie neskončí pred ukončením takého konania;

c. osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu budeme spracovávať do doby, pokiaľ udelený súhlas odvoláte (ak nestanovíme pri získavaní Vášho súhlasu kratšiu dobu spracovania)

Iné internetové stránky
Tieto informácie neplatia pre iné internetové stránky, obchodných partnerov ani pre iné tretie strany a to ani v prípade, že by boli ich internetové stránky prepojené s našou internetovou stránkou. Nenesieme žiadnu zodpovednosť alebo záruku za ich zásady alebo spracovanie Vašich osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si pred tým, než poskytnete svoje osobné údaje akýmkoľvek prepojeným alebo odkazovaným internetovým stránkam, preštudovali zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookie týchto stránok.

Pred spracúvaním Vašich osobních údajov prevádzkovateľ „BC“ Vám poskytne tieto informácie:

a)    identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený
b)    kontaktné údaje zodpovednej osoby,
c)     účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov
d)    oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa
§ 13 ods. 1 písm. f),
e)    dobu uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia

Aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov?
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte v súlade správnymi predpismi na ochranu osobných údajov nižšie uvedené práva. Na niektoré z týchto práv sa však môžu vzťahovať určité výnimky, preto nie je možné ich uplatniť v každej situácii. V prípade, že si budete uplaťňovať Vaše práva a Vaša žiadosť bude klasifikovaná ako oprávnená, vybavíme ju bez zbytečného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. (lehotu je možné predĺžiť o ďalšie dva mesiace).

Máte právo na:

a)    prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
b)    opravu osobných údajov,
c)     vymazanie osobných údajov
d)    obmedzenie spracúvania osobných údajov,
e)    namietanie voči spracúvaniu osobných údajov,
f)      prenosnosť osobných údajov
g)    kedykoľvek svoj súhlas odvolať
h)    podanie návrhu na začatie konania podľa § 100
i)      informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov
j)      informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu
k)     informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané
l)      informácie o účele spracúvania osobných údajov
m)   informácie o kategóriach  spracúvaných osobných údajov
n)    identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii
o)    informáciu o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
p)    používateľ má v zákonom definovaných prípadoch právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Používateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Detailné informácie o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti Broker Consulting, a.s. sú uvedené v dokumente Informácie o spracovaní osobných údajov v spoločnosti Broker Consulting, a.s. a sú zverejnené na internetových stránkach, na centrále a obchodných miestach spoločnosti Broker Consulting, a.s.

Kontakt pre otázky
S otázkami ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@bcas.sk alebo na adrese Pribinova 25, 81109 Bratislava.

Zmeny
BC si vyhradzuje právo v prípade potreby tento dokument doplniť alebo upraviť, aby bol v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Odporúčame Vám toto prehlásenie pravidelne kontrolovať, aby ste boli informovaný o prípadných zmenách. Aktualizované verzie budú k dispozícii na internetových stránkach.